Nieuw onderwerp beginnen

Inloggen op TomTom My drive

Als je een route opsplitst en de afzonderlijke delen wil verzenden naar je TomTom via My Drive, dan moet je iedere keer opnieuw inloggen.

Kunnen jullie het niet zo maken dat je ofwel de inlogdata kan opslaan en dat de applicatie deze iedere keer weer opnieuw gebruikt of dat je meerdere routes tegelijkertijd kan 'zenden' naar My drive zonder iedere keer weer te moeten inloggen in MyDrive? Met dank,...


Guy3 personen vinden dit idee leuk.
1 opmerking

Best Guy,


Bedankt voor uw suggestie


Helaas is dat momenteel niet mogelijk. Wij zullen uw suggestie dan ook meenemen in de toekomst. Wij kijken echter ook naar de vraag van verschillende functies en zullen aan de hand daarvan prioriteiten stellen. 


Met vriendelijke groet,


Koen 

Customer Support