Nieuw onderwerp beginnen
Geïmplementeerd

Export GPX

Bij de Export naar GPX wordt de route en track onder dezelfde naam in 1 GPX opgeslagen. 

In de Rider 40/400 is er (helaas) geen onderscheid tussen GPX Route en GPX Track Hierdoor is het erg lastig om de track te selecteren.


Ik heb begrepen dat Tyre een "T" voor de tracknaam zet. Dit zou voor MyRoute ook een zeer wenselijk toevoeging zijn.

Denk dan aan "T-naam track"


Hallo,


Misschien heb ik het mis, maar volgens mij maakt het niet.

De TomTom Rider berekend op basis van de track in de gpx route zijn eigen track.

Of zie ik dat verkeerd?

Je hebt tot op bepaalde hoogte gelijk.

De Rider 400 kan ITN en GPX aan als import voor routes. Dit onderscheid is in de Rider 40/400 te zien.

ITN bestanden worden als routes aangemerkt. GPX, zowel GPX Route als GPX Track, worden beide als track aangemerkt en beide worden getoond in de lijst met routes. Dus welke van de 2 is de Track en welke is de Route.


Nu is jouw gedachtegang dat het niet uit zou maken welke je pakt, de GPX Route of de GPX Track, tenminste zo lees ik het. Maar daar zit nu net het grote verschil.


Een GPX Route bestaat net als ITN uit relatief weinig punten (soms nog minder dan een ITN). Een GPX Track bestaat juist uit heel veel punten kort achter elkaar.

De Rider past bij het starten van de GPX Route of Track simpel gezegd hetzelfde trukje toe als bij ITN (technisch zit er wat verschil in). Er wordt van punt tot punt een route berekend.

Gevolg hiervan is dat een GPX Route kan afwijken van de route zoals deze in Myroute gemaakt is. Een GPX Track zal niet afwijken van Myroute omdat om de paar meter een punt staat.


Om deze reden is de GPX Track te prefereren boven de GPX Route, maar ja dan moet je wel weten welke de Track is en dat is nu niet te zien.

Het kost de Rider geen extra tijd om een Track te starten t.o.v GPX Route ondanks dat de Track veel meer punten bevat.


Onderstaand een screenshot van de Rider 400. Je ziet 2 keer de naam "Nieuwe route" staan. Aan het gestippelde pijltje voor de naam kan je zien dat het uit een GPX bestand komt. 

Onderstaand een stuk je van een GPX Route:

Het dezelfde stukje maar dan de GPX Track:
De GPX track komt exact overeen met de route uit Myroute. De GPX Route dus niet.


Hopelijk maakt dit het een en ander duidelijk.

Volgens is mijn vorige antwoord verdwenen. 

Nieuwe poging


In de GPX die MyRouteApp genereert, zit zowel de Route als de Track. Helemaal goed.

Echter de Rider 400 plaatst zowel de Route als de Track in het apparaat onder elkaar. Beide worden aangemerkt als "track" maar welke is nu de echte track (zie afbeelding hieronder.
Waar jij op doelt is dat de Rider de GPX bestanden anders behandeld dan de ITN bestanden. Dat klopt maar eigen ook weer niet.


Bij ITN worden alleen de routepunten geladen en de rider berekent dan een route tussen de punten volgens het ingestelde navigatieprofiel (snelte, kortste, etc)


Bij GPX (zowel Route als Track) plaats de Rider vectoren van punt naar punt en verschuift deze vervolgens zo goed mogelijk naar de dichtsbijzijnde weg.


Aangezien een GPX Route net als ITN relatief weinig bevat, kan de route dus afwijken t.o.v de gemaakt de route in MyRouteApp. 

In een GPX Track zitten de punten zo dicht bij elkaar dat afwijken van de route niet mogelijk is.


Daarom de voorkeur voor de Track en daarom dus graag een onderscheid in benaming.

Volgens is mijn vorige antwoord verdwenen. 

Nieuwe poging


In de GPX die MyRouteApp genereert, zit zowel de Route als de Track. Helemaal goed.

Echter de Rider 400 plaatst zowel de Route als de Track in het apparaat onder elkaar. Beide worden aangemerkt als "track" maar welke is nu de echte track (zie afbeelding hieronder).

Waar jij op doelt is dat de Rider de GPX bestanden anders behandeld dan de ITN bestanden. Dat klopt maar eigen ook weer niet.


Bij ITN worden alleen de routepunten geladen en de rider berekent dan een route tussen de punten volgens het ingestelde navigatieprofiel (snelte, kortste, etc)


Bij GPX (zowel Route als Track) plaats de Rider vectoren van punt naar punt en verschuift deze vervolgens zo goed mogelijk naar de dichtsbijzijnde weg.


Aangezien een GPX Route net als ITN relatief weinig bevat, kan de route dus afwijken t.o.v de gemaakt de route in MyRouteApp. 

In een GPX Track zitten de punten zo dicht bij elkaar dat afwijken van de route niet mogelijk is.


Daarom de voorkeur voor de Track en daarom dus graag een onderscheid in benaming.

Volgens is mijn vorige antwoord verdwenen. 

Nieuwe poging


In de GPX die MyRouteApp genereert, zit zowel de Route als de Track. Helemaal goed.

Echter de Rider 400 plaatst zowel de Route als de Track in het apparaat onder elkaar. Beide worden aangemerkt als "track" maar welke is nu de echte track (zie afbeelding hieronder.
Waar jij op doelt is dat de Rider de GPX bestanden anders behandeld dan de ITN bestanden. Dat klopt maar eigen ook weer niet.


Bij ITN worden alleen de routepunten geladen en de rider berekent dan een route tussen de punten volgens het ingestelde navigatieprofiel (snelte, kortste, etc)


Bij GPX (zowel Route als Track) plaats de Rider vectoren van punt naar punt en verschuift deze vervolgens zo goed mogelijk naar de dichtsbijzijnde weg.


Aangezien een GPX Route net als ITN relatief weinig bevat, kan de route dus afwijken t.o.v de gemaakt de route in MyRouteApp. 

In een GPX Track zitten de punten zo dicht bij elkaar dat afwijken van de route niet mogelijk is.


Daarom de voorkeur voor de Track en daarom dus graag een onderscheid in benaming.

Volgens is mijn vorige antwoord verdwenen.

Nieuwe poging

In de GPX die MyRouteApp genereert, zit zowel de Route als de Track. Helemaal goed.

Echter de Rider 400 plaatst zowel de Route als de Track in het apparaat onder elkaar. Beide worden aangemerkt als "track" maar welke is nu de echte track.

Waar jij op doelt is dat de Rider de GPX bestanden anders behandeld dan de ITN bestanden. Dat klopt maar eigen ook weer niet.

Bij ITN worden alleen de routepunten geladen en de rider berekent dan een route tussen de punten volgens het ingestelde navigatieprofiel (snelte, kortste, etc)

Bij GPX (zowel Route als Track) plaats de Rider vectoren van punt naar punt en verschuift deze vervolgens zo goed mogelijk naar de dichtsbijzijnde weg.

Aangezien een GPX Route net als ITN relatief weinig bevat, kan de route dus afwijken t.o.v de gemaakt de route in MyRouteApp.

In een GPX Track zitten de punten zo dicht bij elkaar dat afwijken van de route niet mogelijk is.

Daarom de voorkeur voor de Track en daarom dus graag een onderscheid in benaming.

P.S.


Als ik een plaatje toevoeg aan het bericht, wordt het hele bericht niet geplaatst

Daniel gaat er naar kijken of dat mogelijk is, ik maak er een ticket van.


Is dit een goede optie?


Bij 'opslaan als' deze mogelijkheden aanbieden:

  1. GPX totaal (inclusief routepunten en track)
  2. GPX routepunten (alleen de routepunten, R voor bestandsnaam?)
  3. GPX track (alleen de track, T voor bestandsnaam)

Dat zou helemaal fraai zijn. Sommigen prefereren de Track (zoals ik) en anderen wellicht de Route. Dat je dan een keuze kan maken uit de door jou genoemde opties maakt mij in ieder geval happy.


Ik heb een mail van Daniel gehad waarin nij bevestigt heeft (en dat werkt ook) dat de GPX nog is zoals tot nu toe met het verschil dat de GPX Route nu een R- voor de naam heeft en de GPX Track nu T- voor de naam heeft.

Dit vind ik al een belangrijke verbetering.


Mijn dank hiervoor

We gaan nog verder ons best doen om het te optimaliseren.

Hee, Al mijn antwoorden staan er nu.

Ze stonden klaar voor goedkeuring, ik dat berichten met bestanden eerst goedgekeurd moeten worden voor publicatie, heb ik ook weer wat geleerd :)

Uit de dialogen begrijp ik dat het gebruik van een GPX track formaat op mijn TT rider 400 de kans op afwijkende routes van bijvoorbeeld Garmin gebruikende mede-tourgenoten minimaliseert. Toch een punt van aandacht, hopelijk binnen deze dialoog op de juiste plaats.


Belangrijk nadeel is dat je bij het gebruik van een gpx format ALTIJD eerst het beginpunt moet aandoen. Halverwege de gpx data starten is er niet bij. Schakel je je toestel tijdens de lunch (of door per ongeluk niet goed te laden) helemaal uit dan heb je dus een probleem. Is dit probleem bekend? Wordt er een oplossing voor gezocht? Kan TomTom de oplossing bieden of MyRoute-app?

Ik heb het zelf nog niet getest maar met de laatste firmware van de Rider 400 (ongeveer een maand oud), moet je een GPX ook gewoon halverwege op kunnen pakken. Zeker als je nog op de route staat moet het helemaal geen probleem zijn.