Als u voor het eerst de connector wilt gebruiken, is het noodzakelijk om deze te installeren op uw computer. In deze handleiding wordt dit verder toegelicht. 

Voor het gebruiken van de connector, kunt u kijken naar de Handleiding Exporteren met de connector - Windows & MacOS.

  • Open een route vanuit uw routelijst.
 • Klik op 'Exporteren' in de rechterbovenhoek. 

Het 'Exporteren naar device' scherm

Vervolgens wordt het onderstaande scherm getoond. Klik op de knop die overeenkomt met uw besturingssysteem om de connector te installeren.


Installeren voor Windows

 1. U heeft geklikt op 'Windows' om de connector te installeren. 
 2. U ziet onderaan de download 'connectorsetup.mis'. U kunt deze setup ook vinden in uw verkenner onder downloads.
  Klik op bestand 'openen'.
 3. Vervolgens krijgt u een systeem pop-up met een beveiligingswaarschuwing. Hier klikt u op de knop 'uitvoeren'.
  De installatie wordt in gang gezet.
 4. Er verschijnt een 'set-up wizard' volg hierbinnen de stappen die beschreven worden. Pas indien gewenst instellingen aan en klik door de installatie heen. Vaak krijgt u tot slot nog een scherm waarin u de installatie moet toestaan. 

De connector is nu geïnstalleerd en kan gebruikt worden voor het exporteren van routes. Hoe u dit doet vind u ook terug in de Handleiding Exporteren met de connector - Windows & MacOS.


Installeren voor macOS

 1. U heeft geklikt op 'macOS' om de connector te installeren. 
 2. Pak het gedownloade bestand "connector.mkpg.zip" uit.
 3. Open het uitgepakte "connector.mpkg" bestand om de installatie uit te voeren.

 4. (optioneel)Mogelijk krijg je de volgende foutmelding: "het openen van ‘connector. mpkg’ is geblokkeerd omdat het programma niet van een ontwikkelaar afkomstig is waarvan de identiteit bekend is". Om dit op te lossen:
  1. Druk de toetsencombinatie "command"+"spatie" in om de Spotlight zoekbalk te openen. 
  2. Zoek vervolgens naar "System preferences" en druk op "enter". Het systeemvoorkeuren scherm start nu.
  3. Selecteer "Beveiliging en Privacy" en zorg dat de tab "Algemeen" actief is.
  4. Klik op het hangslot om de instellingen aan te mogen passen.

  5. Maak de keuze "Elke willekeurige bron"

  6. Probeer de installatie van de Connector opnieuw. De gewijzigde instelling kun je na installatie van de Connector altijd weer terugzetten.


De connector is nu geinstalleerd en kan gebruikt worden voor het exporteren van routes. Hoe u dit doet vind u ook terug in de Handleiding Exporteren met de connector - Windows & MacOS.