In de routebewerker van MyRoute-app is het mogelijk om meerdere routes met elkaar te vergelijken of samen te voegen. Dit is bijvoorbeeld handig als u:

 • Een nieuwe route in hetzelfde gebied als een eerder gereden route niet precies hetzelfde wilt laten zijn (vergelijken);
 • Een eerder gemaakte route wil gebruiken in een nieuwe route (toevoegen);
 • Twee bestaande routes achter elkaar wilt zetten (samenvoegen). 


Open een bestaande of nieuwe route

Afhankelijk van het einddoel, opent u een nieuwe of een bestaande route om mee aan de slag te gaan. Wil je een bestaande route aanpassen of uitbreiden, is het altijd raadzaam om in een kopie van de route te werken. Zo heeft u altijd nog de originele route, mocht er iets toch niet naar wens gaan. 


Route als 'kaartlaag' toevoegen

 1. Klik op de tab "Routes" om te beginnen.

 2. Klik op "Toevoegen" om de route te zoeken die u wilt toevoegen.

 3. Er verschijnt een lijst met alle routes uit uw routelijst (u kunt alleen routes uit uw eigen routelijst gebruiken). Selecteer de route die u wilt vergelijken/samenvoegen met de huidige route.

Tweede route zichtbaar als 'kaartlaag'

De andere route wordt nu, samen met uw originele route, getoond in de routebewerker. Het is mogelijk om meerdere extra routes te tonen in de routebewerker. Al deze routes, met gekleurde routelijnen, zijn nog niet aan de 'echte' route (zwarte lijn) toegevoegd. De extra routes worden nu getoond op dezelfde kaart, als de basisroute waarmee u wilt vergelijken. De extra routes zijn dus (nog) te zien als een soort kaartlaag: hun verloop wordt nog niet in de routebewerker berekent maar slechts getoond naast de route die u geopend heeft (de zwarte lijn).

 1. De toegevoegde route wordt met titel en kaart waarop die gemaakt is, genoemd in de linker kolom. 

 2. U kunt de kleur van de extra weergegeven routes aanpassen door op het gekleurde vierkantje onder de routenaam te klikken en een andere kleur te selecteren (zie ook vervolg hieronder). 

 3. Klik op 'Toevoegen' om nog een route toe te voegen (zoals in het voorbeeld ook gedaan is).

 4. Klik op dit kruisje om de route niet meer te tonen op de kaart.

 5. Door te klikken op dit 'plus' icoon, kunt u de route toevoegen aan uw huidige route. Op die manier wordt de getoonde gekleurde routelijn, opgenomen in de routecalculatie en zal ook dit deel van de route zichtbaar worden met routepunten (zowel op de kaart, als in de routepuntenlijst, zie afbeelding hieronder).
  U kunt de geselecteerde route op twee manieren toevoegen:

  1. Vooraan de route

  2. Achteraan de route


In onderstaande afbeelding is te zien dat de route die in paars getoond werd, nu als routedeel is toegevoegd aan de geopende route. Dit routedeel wordt nu ook getoond met diens route punten en is onderdeel van de routecalculatie van deze route. De extra route wordt niet langer getoond als 'kaartlaag' en is dus ook niet langer zichtbaar in de linkerkolom onder de tab 'routes'. 


Vervolg Kleur routelijn van getoonde route aanpassen:

U kunt de kleur van de extra weergegeven routes aanpassen door op het gekleurde vakje onder de routenaam te klikken en een andere kleur te selecteren.