Elke kaart bij MyRoute-app heeft ook een eigen Toolkit. Hieronder vallen verschillende route opties en route tools die helpen bij het maken van een mooie route. De OpenStreetMap toolkit is onderdeel van de OpenStreetMap, onze standaard kaart.

De meeste toolkit functies zijn alleen beschikbaar voor MRA Routeplanner Gold-gebruikers maar de route opties en de editor instellingen zijn ook met een MRA Routeplanner Basic account te gebruiken. Dit is duidelijk te zien in de toolkit. 


OpenStreetMap Toolkit

Om gebruik te maken van deze toolkit moet dus eerst de route ingesteld zijn op de OpenStreetMap.

Klik op de knop 'Toolkit' links van het kaarttype om de verschillende opties te tonen (zoals in bovenstaande afbeelding). Er zijn enerzijds 'Route opties' en anderzijds 'Route tools'. Route opties zijn instellingen die op de berekening van de totale route worden toegepast. Route tools zijn hulpmiddelen bij het maken van de route die vaak een eenmalige actie tot gevolg hebben. Tot slot zijn er nog 'editor instellingen' die invloed hebben op de routemaker. Hieronder worden de verschillende aspecten uitgebreid toegelicht. 


Route opties

Route opties zijn instellingen die op de berekening van de totale route worden toegepast. Door op één van de toolkit functies te klikken wordt de route aangepast. Als je opnieuw de toolkit opent, zal er een vinkje achter de geactiveerde functie komen te staan. Om de functie toch niet (meer) op de route toe te passen, klik je opnieuw op de functie. Hierdoor verdwijnt het vinkje en gaat de route terug naar de originele staat. 


1 - Offroad

Als u op de optie 'Offroad' klikt, zal de OpenStreetMap een rechte lijn trekken van routepunt A naar routepunt B. Met andere woorden; geen route calculatie over wegen (zie ook de afbeelding). Dan kunt u dus routepunten naast de weg plaatsen en offroad uw weg vinden door van routepunt naar routepunt te rijden.


Route tools 

Route tools zijn hulpmiddelen voor bij het maken van de route die vaak een eenmalige actie tot gevolg hebben. Deze acties zijn niet ongedaan te maken door er nogmaals op te klikken. Wel zijn de acties (zoals alle andere acties die u graag terugdraait), ongedaan te maken door rechts onderin op 'herstellen' te klikken (zie hiervoor ook Hoe maak ik iets ongedaan in de routebewerker?). 

2 - Uitbreiden (Gold)

Uitbreiden verwijst naar het uitbreiden van het aantal routepunten op de route. Een uitgebreidere route kan de ervaring tijdens het route rijden veel goed doen. Na het klikken op 'uitbreiden' in de toolkit verschijnt het onderstaande venster. Hier geef je aan hoeveel routepunten de route totaal moet krijgen. 

Let op! Loop na het uitbreiden van het aantal routepunten altijd de route ingezoomd na om te controleren dat alle nieuwe punten ook nog op de weg en na kruispunten, rotondes en afslagen staat. 


3 - Verminderen (Gold) 

Verminderen verwijst naar het verminderen van het aantal routepunten op de route. Na het klikken op 'verminderen' in de toolkit verschijnt het onderstaande venster. Hier geef je aan hoeveel routepunten de route totaal moet krijgen. 

Let op! Loop na het verminderen van het aantal routepunten altijd de route ingezoomd na om te controleren dat alle routepunten goed staan en de route nog steeds loopt zoals ervoor. 4 - Omdraaien (Gold)

Deze functionaliteit draait de route om, waardoor het begin van de route het eindpunt wordt en het oude eindpunt het nieuwe beginpunt. Deze functie kan erg handig zijn voor wanneer u bijvoorbeeld een route wilt plannen voor een terugrit.


5 - Splitsen (Gold)

Met deze tool kan de route opgesplitst worden in meerdere delen. Na het klikken op de tool wordt er een lijst van de routepunten getoond. Door te klikken op een routepunt wordt dit het eindpunt van het ene deel en het beginpunt van het volgende deel. Het is mogelijk om een routepunt toch niet aan te duiden als 'snijpunt' door er nogmaals op te klikken. Het inspringen wordt dan ongedaan gemaakt. Het is mogelijk om meerdere route-delen te maken. 


  • A. Dit is het standaard beginpunt (kan niet worden aangepast).
  • B&C. Op deze routepunten is geklikt om de route daar te splitsen. Dit is te zien aan het feit dat het routepunt ingesprongen is en een zwart streepje ervoor heeft. 
  • D. Dit is het standaard eindpunt (kan niet worden aangepast).
  • Het oranje stuk is route 1 (A-B), het groene stuk is route 2 (B-C) en het paarse stuk is route 2 (C-D). 
  • Onderaan wordt getoond hoeveel nieuwe routes er gemaakt zijn. 
  • Klik op 'volgende' als de verdeling van de routepunten naar wens is. Het volgende venster wordt dan getoond: 
  • Automatisch wordt de naam van de route overgenomen met een cijfer erachter. In dit venster is het mogelijk om de naam van de routes naar wens aan te passen.
  • Klik tot slot op 'Splitsen'. 

 

De nieuwe route(delen) worden nu als nieuwe routes in het Routearchief getoond. In de afbeelding wordt het duidelijk dat het handig is om een duidelijke titel te kiezen zodat nog precies duidelijk is welk stukje route onder welke naam staat. 
6 - Rekenmachine (Gold) 

Met deze toolkit functionaliteit kunt u gemakkelijk uitrekenen hoelang de geplande afstand en tijd is tussen twee zelf aangegeven routepunten.  

  • Open de toolkit en klik op "rekenmachine";
  • Selecteer door middel van de dropdown-menu's de routepunten waartussen u de afstand en tijd wilt berekenen. Klik tot slot op berekenen en de resultaten zijn direct zichtbaar. 
7 - Vergelijk route met (Gold) 

Vergelijk hier de route met de berekening van een andere kaartendienst. De getoonde zwarte lijn is de originele berekening van de route van de OpenStreetMap, de gekleurde lijn laat de berekening van de andere kaartendienst zien. Zie hiervoor ook de Handleiding 'Routeberekening vergelijken'.

 

In de afbeelding hiernaast is de zien hoe de route van de OpenStreetMap vergeleken wordt met de HERE kaart. Het is zichtbaar dat de HERE kaart een andere weg uitzet tussen de twee gegeven routepunten dan de OpenStreetMap. Dit kan komen door beschikbare informatie over de wegen maar ook door ingestelde route opties. Om ervoor te zorgen dat beide kaarten (en dus navigatiesystemen) dezelfde weg nemen van het ene naar het volgende routepunt, is het nodig een extra routepunt toe te voegen. Hiermee worden beide lijnen 'gedwongen' om dezelfde weg te nemen. Dit is heel gunstig als je het routebestand gaat exporteren naar een GPX-bestand dat gebruikt zal worden voor verschillende navigatiesystemen. 

Zie voor meer uitgebreide uitleg hierover ook onze webinars! 
8 - Toon volledig

Door te klikken op de optie 'Toon volledig' wordt het scherm automatisch uitgezoomd tot het ideale formaat om de route te bekijken. 


Editor instellingen 

Tot slot worden in de Toolkit de zogenaamde 'editor instellingen' getoond. Dit zijn algemene instellingen, die vooral gaan over de functionaliteiten van het Routelab in het algemeen. Door middel van het vinkje is te zien welke instellingen geactiveerd zijn. Deze instellingen worden onthouden voor elke volgende route maar zijn ook altijd weer aan te passen. 


9 - Vraag naar routepuntnaam

Door het aanvinken van deze functionaliteit, wordt er altijd tijdens het plaatsen van een nieuw routepunt een venster geopend waarin de naam van het routepunt aangepast en bevestigd moet worden. Ook als deze functionaliteit uitgeschakeld is, is het mogelijk om de naam van een routepunt aan te passen. Dit gaat als volgt: klik op een routepunt en vervolgens op de knop 'hernoemen'.


10 - 'Routepunt plaatsen'-knop

Door te klikken op deze knop verschijnt er een extra knop in beeld samen met een indicator waar het midden van het scherm is. Door op deze knop te klikken, wordt er precies in het midden van uw scherm een routepunt geplaatst. Op deze manier kan heel precies een routepunt geplaatst worden (mits voldoende ingezoomd). Dit is erg handig op apparaten met kleine beeldschermen zoals tablets en smartphones.

 

11 - Transparantie routelijn

De routelijn loopt over wegen en daardoor is het soms niet zichtbaar hoe een bepaalde straat heet. Het is mogelijk om de transparantie van de routelijn in te stellen waardoor dit soort informatie beter zichtbaar is. Hoe hoger het percentage, hoe doorzichtiger de lijn. Bij 0% is de lijn zwart terwijl de lijn bij 100% volledig doorzichtig is.