In de routeplanner van MyRoute-app is het mogelijk om favorieten toe te voegen. Wat zijn favorieten precies en hoe voeg je ze toe?


Een favoriet is een locatie die opgeslagen staat in je persoonlijke MRA Routeplanner en die je vervolgens bij al je huidige en nieuwe routes opnieuw kan gebruiken. Om de favoriet op te nemen in je route moet je m wel nog als routepunt toevoegen in een specifieke route. Favorieten van de MRA Routeplanner kunnen niet geëxporteerd worden, het is echt voor het plannen. Wel zijn het opties om naartoe te navigeren vanuit de MRA Navigation app. 


Favoriet maken

 • Maak in een route een routepunt aan op de plek waar u een favoriet punt wilt maken (zie ook tips!);
 • Klik op het routepunt en vervolgens op 'meer opties' (icoon met drie bolletjes);
 • Klik vervolgens op het icoon voor 'Favoriet'
 • Vervolgens kunt u een naam geven aan dit favoriete punt.
 • Het punt zal vanaf nu in uw lijst met favorieten staan.
  In de huidige route is het ook nog als routepunt opgenomen.


Favoriet als routepunt aan route toevoegen

Om een favoriet in een route te hebben, moet deze wel als routepunt toegevoegd worden aan die specifieke route.

 • Klik op het tabblad 'Favorieten' in de linkerkolom;
 • Klik vervolgens op de gewenste favoriete locatie. De betreffende locatie wordt nu, als favoriet, op de routeplanner getoond. Hierbij zijn ook de verschillende opties van de favoriet zichtbaar (zoals: hernoemen, inzoomen, hotel zoeken en verwijderen van de favoriet);
 • Klik tot slot op de knop 'Toevoegen als routepunt'. Nu zal je favoriet als eerst volgende routepunt toegevoegd worden.


Tips&Tricks voor Favorieten

 • Een van de meest voorkomende favorieten is het thuisadres. U moet vaak echter ook nog even tanken voor vertrek, dus misschien is het tankstation in de buurt handiger als favorietpunt dan uw huis. 
 • Zet een favoriet niet recht op uw eigen dak want een routepunt dat niet op de weg staat, kan voor verschillende navigatiesystemen zorgen voor onnodige problemen. Zet daarom het routepunt (en het favorietepunt) aan het einde van de straat, in de richting van de rest van de route. Dit is ook altijd goed om te doen voor thuiskomst!